หาก คอ อักเสบ เรื้อรัง จะ มี ผล ต่อ หัวใจ อย่างไร?

ในส่วนของคออักเสบที่ส่งผลให้เกิดอาการตีบรั่วของหัวใจนั้น เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสเต็ปโตคอคคัสกลุ่มเอ หรือเรียกว่า Group A Streptococcus ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายได้จนกลายเป็นอาการคออักเสบเรื้อรัง ส่งผลต่อหัวใจ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยเด็กจะยิ่งเสี่ยงต่อการเป็นไข้รูมาติก ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด ก็อาจจะยิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.