นะ คะ ค่ะ ใช้ อย่างไร?

– ‘ค่ะ’ (ออกเสียง ขะ) ใช้กับประโยคที่ต้องการเสียงต่ำ อย่างประโยคบอกเล่า ตอบรับ ตอบคำถาม เช่น สวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ ทางนี้ค่ะ ไม่ชอบค่ะ ขอทางหน่อยค่ะ เชิญค่ะ รับทราบค่ะ เห็นด้วยค่ะ – นะคะ ใช้กับประโยคบอกเล่า หรือตอบรับเช่นกัน แต่จะดูสุภาพและเป็นทางการกว่า เช่น ขอบคุณมากนะคะ คิดถึงนะคะ ไม่เข้าใจก็บอกนะคะ ไปแล้วนะคะ
‘คะ’ใช้ต่อหลังประโยค คำถาม เช่น อย่างไรคะ, เท่าไรคะ, ทำไมคะ, ยังไงคะ, เปรี้ยวหรอคะ และต่อหลังคำว่า ‘สิ’ กับ ‘นะ’ เช่น อย่างนั้นสิคะ, แบบนี้นะคะ ‘ค่ะ’ ใช้ต่อหลังประโยค คำตอบ เช่น ได้ค่ะ, ไม่ค่ะ, แน่นอนค่ะ, สุดยอดค่ะ และต่อหลังประโยค บอกเล่า เช่น หนูเป็นนักเรียนค่ะ ทิ้งท้ายด้วยคำผิดที่เจอบ่อยที่สุด ‘นะค่ะ’ ที่มา : planetpt.blogpost.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.