เสื้อผ้า มี ประโยชน์ อย่างไร?

๒)ประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ๒.๑ ช่วยปกปิดร่างกาย ๒.๒ ทาให้ร่างกายอบอุ่น ๒.๓ ทาให้ผู้สวมใส่มั่นใจและดูดี ๒.๔ ตกแต่งร่างกายและเสื้อผ้าให้สวยงาม ๒.๕ เป็นที่ชื่นชนของผู้พบเห็นเมื่อแต่งกายได้เหมาะสมกับฤดูกาล โอกาส สถานที่
“ เสื้อผ้า ” เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่มีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคน นอกจากช่วยห่อหุ้มร่างกายแล้ว ยังช่วยเสริมแต่งให้คนที่สวมใส่แต่ละคนมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันด้วย บางคนใส่แล้วดูดี มีสง่าราศี บ่งบอกถึงสไตล์ของแต่ละคน เพราะการสวมใส่เสื้อผ้าของคนในสมัยนี้ ได้กลายเป็นเทรนด์และรสนิยมไปเสียแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนวัยรุ่น คนวัยทำงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.