โรค ถุง ลม โป่ง พอง มี ลักษณะ อย่างไร?

โรคถุงลมโป่งพอง เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) อาการของโรคถุงลมโป่งพอง จะมีลักษณะดังนี้ ถุงลมในปอดจะเสียหายและยืดออก ส่งผลให้มีอาการไอเรื้อรังและหายใจลำบาก การสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของภาวะโรคถุงลมโป่งพองแต่ปัจจัยอื่น ๆ ก็สามารถทำให้เกิดได้เช่นกัน ขณะนี้ยังไม่มีวิธีรักษา แต่การเลิก บุหรี่ สามารถช่วยลดการเกิดโรคได้
โรคถุงลมโป่งพอง หมายถึง ภาวะที่ถุงลมเสียความยืดหยุ่นและเปราะง่ายอาจมีการแตกทะลุทำให้ถุงลมสูญเสียหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนอากาศทำให้ลมที่จะเข้าปอดน้อยกว่าปกติรวมทั้งการแลกเปลี่ยนออกซิเจนก็ลดน้อยลงด้วยซึ่งโดยปกติก๊าซออกซิเจนในถุงลมจะซึมผ่านผนังถุงลม และหลอดเลือดเข้าไปในกระแสเลือด ในขณะที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระแสเลือดก็จะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.