กรด แล ค ติก ที่ ร่างกาย ขับ ออก มา มี ประโยชน์ อย่างไร?

กรดแลคติกจะถูกปล่อยออกมาในกล้ามเนื้อเมื่อเราใช้พลังงานที่สะสมไว้ในร่างกายจนหมดไปแล้ว แต่ร่างกายยังต้องการพลังงานเพิ่มอีกจำนวนมาก การมีกรดแลคติกออกมาเพียงเล็กน้อยเป็นสิ่งที่ดีจะช่วยเป็นแหล่งพลังงานชั่วคราว จึงทำให้ ลดการเมื่อยล้าขณะออกกำลังกายได้ แต่อย่างไรก็ตามการมีกรดแลคติกเกิดขึ้นในกล้ามเนื้อขณะออกกำลังกายจะทำให้รู้สึกปวดแสบปวดร้อน ภายในกล้ามเนื้อซึ่งทำให้ชะลอหรือลดประสิทธิภาพระหว่างการเล่นกีฬาได้ ด้วยเหตุผลนี้เราจึงควรลดการเกิดกรดแลคติกขึ้นในกล้ามเนื้อ ซึ่งทางวิกิฮาวของเราก็มีวิธีต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.