เรา ได้ยิน เสียง ได้ อย่างไร?

เวลาที่เราเปล่งเสียงพูดออกมา ตัวเราจะได้ยินเสียงที่มาจากภายในที่มาจากการสั่นสะเทือนของเส้นเสียง เดินทางสู่กระโหลก และเกิดเสียงสะท้อนภายในกระโหลก ซึ่งเสียงที่เกิดขึ้นในส่วนนี้ จะมีความถี่ต่ำ ทำให้ได้เสียงที่นุ่มและทุ้มต่ำกว่า ในขณะที่เสียงที่เราได้ยินผ่านทางเครื่องบันทึกเสียงนั้น เป็นคลื่นเสียงที่ออกมาจากลำโพง เดินทางผ่านอากาศมายังหู และเกิดการสั่นสะเทือนภายในแก้วหู ทำให้เสียงที่ได้มีลักษณะที่แหลมกว่าเสียงพูดของเราที่ได้ยินเป็นประจำ ซึ่งเสียงจากการบันทึกนั้น คือเสียงจริง ๆ ของเราและเป็นเสียงแบบเดียวกับที่คนอื่นได้ยินเสียงของเราด้วย
คลื่นเสียงเดินทางผ่านอากาศซึ่งเป็นตัวนำไปกระทบใบหู ใบหูจะดักและรวบรวมเสียงให้เดินผ่านเข้าสู่หูชั้นนอกที่มีลักษณะเป็นท่อปลายปิดด้วยแก้วหู ซึ่งมีลักษณะบางเหมือนหนังกลอง แก้วหูเมื่อถูกเสียงกระทบจะเกิดการสั่นสะเทือน แรงนี้จะถูกส่งผ่านไปตามกระดูกหูทั้ง 3 ชิ้นที่อยู่ในหูชั้นกลางเข้าไปที่โคเคลีย (Cochlea) คือหูชั้นในที่มี

Leave a Reply

Your email address will not be published.