ในอดีตมีเทคโนโลยีชีวภาพหรือไม่ อย่างไร?

ในอดีตประเทศไทยมีการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้นานแล้ว เช่น การทำน้ำปลา ซีอิ้ว การหมักอาหาร ( ปลาร้า,ข้าวหมาก ) การหมักเหล้า การทำกระแช่ สาโท ฯลฯ ซึ่งจัดว่าเป็นเทคโนโลยีชีวภาพแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบันมักหมายถึง เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีวิทยาศาสตร์เป็นรากฐาน เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ คือ ความรู้หรือวิชาการที่สามารถนำสิ่งมีชีวิต หรือผลผลิตจากสิ่งมีชีวิตมาใช้ หรือมาปรับเปลี่ยนและประยุกต์เพื่อใช้ประโยชน์ ในบ้านเรามีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวมานานแล้ว ตั้งแต่ ยังไม่มีการติดต่อกับตะวันตกด้วยซ้ำ การทำน้ำปลา ซีอิ๊ว การหมักอาหาร หมักเหล้า ล้วนเป็นเทคโนโลยี ชีวภาพแบบดั้งเดิม เช่นเดียวกับการปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ ให้มีผลผลิตมากขึ้น คุณภาพดีขึ้น หรือการนำ สมุนไพรมาใช้รักษาโรค บำรุงสุขภาพ ก็จัดได้ว่าเป็นเทคโนโลยีชีวภาพแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ดีปัจจุบันเมื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published.