กบ มี ลักษณะ อย่างไร?

คำอธิบาย : กบ (Frog หรือ Toad) เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ กบในระยะวัยอ่อนจะมีลักษณะแตกต่างไปจากตัวเต็มวัยอย่างชัดเจน เรียกว่า ‘ลูกอ๊อด’ โดยมีรูปร่างคล้ายปลา มีส่วนหัวที่โตมาก มีหาง ไม่มีฟัน โดยในส่วนโครงสร้างของจะงอยปากเป็นสารประกอบเคอราติน หายใจด้วยเหงือก เมื่อโตเต็มวันจะไม่มีหาง เพราะกระดูกสันหลังส่วนหางได้เชื่อมรวม
ลักษณะทั่วไปของกบ กบ ลักษณะ โดยทั่วไปแล้วจะมีน้ำหนักตั้งแต่ 200-400 กรัม ด้านหลังมีสีน้ำตาลและมีจุดดำ บริเวณท้องมีสีขาว ริมฝีปากมีแถบสีดำ ใต้คางอาจมีจุดดำหรือลายดำ ในส่วนของขาหน้าและขาหลังจะมีความยาวปานกลาง โดยเท้าหน้าจะมี 4 นิ้ว ไม่มีแผ่นหนังยึดติด ส่วนเท้าหลังจะมี 5 นิ้ว อย่างไรก็ตามกบแต่ละชนิดหรือแต่ละสายพันธุ์ก็ย่อมมีลักษณะที่แตกต่างกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.