หุ่น ยนต์ ทํา งาน อย่างไร?

เป็นที่ทราบกันดีว่า หุ่นยนต์สามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถผลิตชิ้นงานได้มากโดยใช้เวลาที่น้อยลง ตรงจุดนี้ทำให้ช่วยลดทั้งต้นทุนและเวลาในการผลิตได้อย่างยอดเยี่ยม อีกทั้งหุ่นยนต์ยังสามารถถูกออกแบบให้ทำงานแบบวนลูปไปเรื่อย ๆ ได้อีกด้วย โดยลูปการทำงานของหุ่นยนต์จะเป็นขั้นตอนเดิม ๆ ซ้ำ ๆ ในเวลาที่เท่า ๆ กัน ทำให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้อย่างสม่ำเสมอและใช้เวลาในการทำงานได้ตามที่กำหนด จึงผลิตได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
หุ่นยนต์จะทำงานได้ด้วยการควบคุมแบบอัตโนมัติ โดยมีการกำหนดเป้าหมาย และมีการควบคุมอุปกรณ์ให้ทำงานตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ ด้วยอุปกรณ์ควบคุม การทำงานของอุปกรณ์ควบคุมมี ๒ แบบ คือ การควบคุมแบบวงจรปิด และการควบคุมแบบวงจรเปิด สำหรับการควบคุมแบบวงจรปิดนั้น อุปกรณ์ควบคุมจะคอยตรวจสอบเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และควบคุมให้ได้ผลที่ถูก

Leave a Reply

Your email address will not be published.