ถ้า ไม่มี ถุง น้ํา ดี จะ เป็น อย่างไร?

หลายคนที่กังวลเมื่อไม่มีถุงน้ำดี ไม่ต้องกังวลเพราะสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติได้โดยไม่มีถุงน้ำดี ตับสร้างน้ำดีเพียงพอที่จะย่อยอาหาร แต่แทนที่จะเก็บไว้ในถุงน้ำดี น้ำดีที่มาจากตับจะค่อย ๆ ไหลเข้าสู่ลำไส้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น ซึ่งจะมีผลคล้ายยาระบาย ปริมาณไขมันที่กินต่อมื้อจึงมีผล ถ้าปริมาณไขมันน้อยกว่าจะย่อยได้ง่ายกว่า ใน

Leave a Reply

Your email address will not be published.