จิต กับ ใจ ต่าง กัน อย่างไร?

‘จิต’ รู้สึกและคิดว่าเหมือนเป็นลูก ๆ น้อง ๆ ของใจ เป็นกระแสพลังเหมือนไฟฟ้า ออกมาจากใจ ‘ใจ’ รู้สึกและคิดว่าเหมือนเป็นบ้าน เปรียบเหมือนโรงผลิตไฟฟ้า ภาพอุปมาประกอบ ‘ใจ’

Leave a Reply

Your email address will not be published.