โสก สัน เขียน อย่างไร?

ก. เป็นทุกข์เดือดร้อนเหมือนถูกศรแทง.(ส. ป. โสกสลฺล). ดูคำอื่นๆในหมวดแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.