พร บ กับ ประกัน ต่าง กัน อย่างไร?

เท่านี้ทุกคนก็คงจะทราบกันแล้วว่า พรบ. รถยนต์นั้นแตกต่างจากประกันรถยนต์ตรงที่ ให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้ขับขี่ แต่ไม่คุ้มครองตัวรถยนต์ หากมีแต่ พ.ร.บ. ติดรถยนต์ไว้เพียงอย่างเดียว เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ค่าซ่อมรถทั้งหมดคุณต้องจ่ายเองครับ
“ ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และประกันภัยภาคสมัครใจ ” ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ประกันภัยภาคบังคับ หรือที่เราเรียกกันว่า พ.ร.บ. นั้นย่อมาจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งกฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. หากฝ่าฝืนไม่ทำพ.ร.บ.ก็อาจได้รับบทลงโทษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.