ผู้ชายชอบผู้หญิง แสดงออก อย่างไร?

1. ตอบสนองทุกกิริยาคำพูดของเรา #ดูยังไงว่าผู้ชายชอบเรา 2. แสดงกิริยาท่าทางตามเรา #ดูยังไงว่าผู้ชายชอบเรา 3. ชอบแซว แกล้งเรา #ดูยังไงว่าผู้ชายชอบเรา 4. หาเรื่องพูดคุย ทักทาย สบตา #ดูยังไงว่าผู้ชายชอบเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published.