เอ ทาน อ ล กับ แอลกอฮอล์ ต่าง กัน อย่างไร?

เอทิลแอลกอฮอล์ หรือ เอทานอล (Ethyl Alcohol หรือ Ethanol) นั้นเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95% ใช้สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโดยไม่เป็นพิษต่อร่างกาย สามารถนำมา เช็ด ถู หรือฉีด บนร่างกายได้อย่างปลอดภัย ทั้งยังใช้ในการผลิตเครื่องสำอางได้อีกด้วย
เอทิลแอลกอฮอล์ หรือที่รู้จักกันว่า เอทานอล (Ethyl Alcohol หรือ Ethanal) เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากการนำพืชมาหมักเพื่อเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล จากนั้นค่อยเปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์โดนใช้เอนไซม์หรือกรดบางชนิดเป็นตัวช่วย เอทานอลเป็นของเหลว ลักษณะใส ไร้สี ไร้กลิ่น ไวไฟ สามารถระเหยและละลายน้ำได้ สามารถหมักเพื่อให้เกิดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น เบียร์ วิสกี้ บรั่นดี ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ 4-6% หรือไปจนถึง 40-50% เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.