ถ้า กล้าม เนื้อ หัวใจ ไม่ ทํา งาน จะ เกิด ผล อย่างไร?

โรคที่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจตาย มีสาเหตุจากเส้นเลือดที่นำเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบตัน อาจเกิดจากลิ่มเลือดที่อุดตันหลอดเลือดหัวใจ ทำให้ไม่มีเลือดไปเลี้ยงหัวใจ ส่งผลให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นตาย หรือหัวใจบีบเลือดได้ไม่ดี ส่งผลต่อการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะ และเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้น้อยลงทำให้เสียชีวิตในที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published.