อาการ ไส้ติ่ง อักเสบ เป็น อย่างไร?

อาการโดยทั่วไปของไส้ติ่งอักเสบคือ อาการปวดหมองคล้ำในช่องท้อง ส่วนบนหรือบริเวณปุ่มท้องทีละน้อย และอาการปวดท้องจะเคลื่อนไปยังช่องท้องด้านขวา ในไม่กี่ชั่วโมงต่อมา มักมาพร้อมกับการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ หรืออาเจียนในระยะแรกของการเริ่มมีอาการ ยกเว้นไข้ และความเหนื่อยล้าระดับต่ำ มักไม่มีอาการทางระบบที่ชัดเจน หากไม่ได้รับการรักษาอาการไส้ติ่งอักเสบตั้งแต่เนิ่นๆ อาจทำให้เกิดเป็นไส้ติ่งเน่าได้
ปวดรอบๆ สะดือ อาการปวดท้องลักษณะนี้เป็นสัญญาณเตือนระยะเริ่มแรกของอาการที่ไส้ติ่งเริ่มอุดตัน ผู้ป่วยผู้ป่วย ผู้ป่วย, ผู้รับการรักษา, คนไข้ หมายถึงผู้ที่เข้ารับบริการสุขภาพรูปแบบใด ๆ จากแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลเวชปฏิบัติ สัตวแพทย์ หรือบุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอาการป่วยจากโรคหรือการบาดเจ็บ และจำเป็นต้องได้รับการรักษา แต่บางครั้งอาจไม่ต้องก็ได้ https://th.wikipedia.org › wiki › ผู้ป่วย จะมีอาการปวดบริเวณรอบๆ สะดือแบบเฉียบพลัน จุกแน่นท้อง เบื่ออาหาร
สังเกตอาการ “ด้วยตนเอง”ได้ เริ่มแรกเมื่อไส้ติ่งเริ่มมีการอุดตัน ผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้องตรงกลางๆ หน้าท้อง รอบๆ สะดือ ต่อมาเมื่อไส้ติ่งมีการอักเสบ จะทำให้ปวดท้องที่ตำแหน่งของไส้ติ่งคือ “บริเวณท้องน้อยด้านขวา” เมื่อไส้ติ่งอักเสบ จะมีอาการเหล่านี้ร่วมด้วย เช่น เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้

Leave a Reply

Your email address will not be published.