องุ่น ภาษา อังกฤษ เขียน ว่า อย่างไร?

grape. หมายเหตุ ชื่อไม้เถาชนิด Vitis vinifera Linn. ในวงศ์ Vitidaceae ผลเป็นพวง กินได้หรือใช้หมักทำเหล้า

Leave a Reply

Your email address will not be published.