ผึ้ง ต่อ แตน ต่าง กัน อย่างไร?

ที่จริงแล้ว ต่อ แตน ผึ้ง แตกต่างกันครับ ตัวต่อ ความยาวของลำตัวมีความยาวกว่า 1.5 ซม.ส่วนแตนนั้นความยาวของลำตัวน้อยกว่า 1.5 ซม. ตัวต่อใหญ่กว่าแตน แต่ทั้ง 2 ชนิด ลำตัวมีลายเป็นแถบ ๆ คล้าย ๆ กัน ส่วนผึ้งค่อนข้างมีลำตัวแตกต่างไปจาก ต่อและแตน คือ ตัวเล็ก ๆ สั้น ๆ ความยาวประมาณ 0.7 – 1.0 ซม.

Leave a Reply

Your email address will not be published.