แผนที่ ภูมิประเทศ มี ลักษณะ อย่างไร?

1) แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) เป็นแผนที่แสดงข้อมูลรายละเอียดของผิวโลกที่เกี่ยวกับภูมิลักษณ์แบบต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบ แม่น้ำ ทะเล ทะเลสาบ เป็นต้น และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เมือง หมู่บ้าน พื้นที่เกษตรกรรม อ่างเก็บน้ำ ถนน ทางรถไฟ เป็นต้น
สี น้ำตาลใช้เพื่อแสดงเส้นชั้นความสูงส่วนใหญ่บน แผนที่ ซึ่งเป็นลักษณะนูนและระดับความสูง แผนที่ภูมิประเทศ ใช้สีเขียวเพื่อแสดงพืชพรรณ เช่น ป่า ในขณะที่สีน้ำเงินใช้เพื่อแสดงถึงลักษณะของน้ำ เช่น ทะเลสาบ หนองน้ำ แม่น้ำ และการระบายน้ำ นอกจากนี้ สีชมพูแสดงถึงอะไรในแผนที่ภูมิประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published.