ถ้า ไม่มี เงิน จะ เกิด ผล อย่างไร?

ถ้าไม่มีเงินเก็บจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง คุณจะมีภาวะเสี่ยงทางการเงินที่จะส่งผลในระยะยาวต่อชีวิตคุณ เช่น ขาดสภาพคล่องทางการเงิน, ไม่มีเงินสำรองยามเจ็บป่วย, มีการค้างชำระหนี้และเริ่มมีหนี้สิน, ไม่มีเงินก่อร่างสร้างตัวและเงินต่อยอดสำหรับอนาคต มาพิจารณาไปทีละเรื่องกันค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.