ประกัน สังคม หมดอายุ ทํา อย่างไร?

บัตรประกันสังคมหาย หรือ หมดอายุ ต้องทำอะไร? บัตรประกันสังคมมีอายุเพียง 1 ปี และหากหายหรือชำรุด แล้วต้องการบัตรใหม่จริง ๆ ให้ติดต่อกับ HR บริษัทของคุณก่อน แต่หากไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทให้ติดต่อกับทางสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน นอกจากนี้ยังดาวน์โหลดบัตรประกันสังคมผ่านช่องทางออนไลน์ บนเว็บไซต์ sso.go.th ได้อีกด้วย Ad.

Leave a Reply

Your email address will not be published.