ประกัน ชั้น 2 กับ 3 ต่าง กัน อย่างไร?

สิ่งที่เหมือนกันระหว่างประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 และชั้น 3 คือการรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกหรือคู่กรณีทั้งด้านทรัพย์สิน รวมทั้งชีวิตและร่างกาย ในขณะที่ส่วนเจ้าของรถคันที่ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 และ 3 ต้องซ่อมรถของตนเอง แต่ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 จะมีการคุ้มครองในส่วนของรถที่ทำประกันในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือไฟไหม้ เพิ่มขึ้นมาจากประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ที่ไม่ได้ครอบคลุมส่วนนี้ นอกจากนี้การคุ้มครองผู้ที่อยู่ภายในรถคันที่ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 จะครอบคลุมรวมไปถึงในกรณีก่อการร้ายเหมือนกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ด้วย ในขณะที่ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ไม่มีในส่วนนี้
ประกันชั้น 2+ กับ 3+ ให้ความคุ้มครองในกรณีอุบัติเหตุจากรถชนรถเท่านั้น ประกันรถยนต์ 2+ ให้ความคุ้มครองความเสียหายของรถในกรณี สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม แต่ประกันรถยนต์ 3+ ไม่ได้คุ้มครองในส่วนนี้ ประกันรถยนต์ 3+ ไม่จำเป็นต้องตรวจสภาพรถก่อนที่จะทำประกัน
จากตาราง จะเห็นว่าประกันชั้น 2+ และ 3+ นั้นให้ความคุ้มครองที่คล้ายกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็น คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์, คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก จนถึง บริการยกรถ 24 ชม. ทั้งสองประเภทยังกำหนด อายุรถเท่ากันคือต้องไม่เกิน 15 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published.