ห้อย พระ 2 องค์ อย่างไร?

แต่ถ้าห้อยเป็นจำนวนคู่อย่าง วิธีห้อยพระ 2 องค์ / 4 องค์ / 6 องค์ จะเห็นว่า 2 ข้างของสร้อยจะมีความไม่เท่ากันเกิดขึ้น ก็จะเกิดการเอียงไปทางซ้ายหรือขวา ด้านใดด้านหนึ่ง ทำให้เวลาห้อยพระ สร้อยจะบิดเอียงไปมา เพราะไม่มีองค์ตรงกลางสร้างสมดุล ทำให้ไม่ทะมัดทะแมงในการห้อย จึงทำให้ส่วนใหญ่มักจะห้อยกันเป็นเลขคี่

Leave a Reply

Your email address will not be published.