ลวด เชื่อม 2.6 กับ 3.2 ต่าง กัน อย่างไร?

2. ลวดเชื่อมไฟฟ้าขนาด 2.0mm. เหมาะสำหรับเหล็กบางประมาณ 1mm. 3. ลวดเชื่อมไฟฟ้าขนาด 2.6mm. เหมาะสำหรับเหล็กตัวซี, เหล็กกล่อง และเหล็กทั่วไป 4. ลวดเชื่อมไฟฟ้าขนาด 3.2mm. เหมาะสำหรับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป และงานเชื่อมเรือเดินทะเล

Leave a Reply

Your email address will not be published.