น ส 3 กับ น ส 3 ก ต่าง กัน อย่างไร?

น.ส.3 ก. ต่างจาก น.ส.3 ตรงที่ว่า มีภาพถ่ายทางอากาศ แต่สิทธิครอบครองมีความเท่าเทียมกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.