โรค ไต ระยะ ที่ 3 รักษา อย่างไร?

วิธีการจัดการ CKD ระยะที่ 3 มากขึ้น นอกจากการรับประทานอาหารที่เหมาะสมและใช้ยาที่กำหนดไว้การออกกำลังกายเป็นประจำและไม่สูบบุหรี่จะเป็นประโยชน์ในการยืดอายุสุขภาพไต ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับแผนการออกกำลังกาย แพทย์ยังสามารถให้คำแนะนำในการเลิกสูบบุหรี่

Leave a Reply

Your email address will not be published.