ประกัน สังคม มาตรา 33 กับ 39 ต่าง กัน อย่างไร?

สำหรับประกันสังคมมาตรา 39 เป็นประกันสังคมผู้ประกันตนโดยสมัครใจ กล่าวคือ ทำเองหลังจากลาออกจากงาน ไม่ทำงานประจำแล้ว และคุณเคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 เคยเป็นลูกจ้างที่ส่งเงินให้กับประกันสังคมอยู่แล้ว
โดยหลักๆแล้วที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ มาตรา 33 (ภาคบังคับ) สำหรับพนักงานเอกชนทั่วไป มาตรา 39 (ภาคสมัครใจ) สำหรับผู้ที่ ไม่ทำงานประจำแล้ว อยากส่งเองต่อ มาตา 40 (ภาคสมัครใจ) สำหรับแรงงานนอกระบบ, อาชีพอิสระ โดยหลักๆแล้วที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ มาตรา 33 (ภาคบังคับ) สำหรับพนักงานเอกชนทั่วไป
ประกันสังคมมาตรา 33 คือพนักงาน และลูกจ้างบริษัททั่วไป โดยอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปี ส่วนประกันสังคมมาตรา 39 คือบุคคลเคยทำงานอยู่ในบริษัทเอกชนในมาตรา 33 มาก่อนแล้วลาออก แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้ ไว้ จึงสมัครเข้าใช้สิทธิประกันสังคมในมาตรา 39 แทน ในส่วนของสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันทั้งสองแบบนี้จะได้รับเรียกว่าเหมือนกันหมด เว้นแต่เงินชดเชยกรณีว่างงานเท่านั้น ที่ผู้ประกันตนมาตรา 33เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.