ม 39 กับ ม 40 ต่าง กัน อย่างไร?

ประกันสังคม มาตรา 39 คือ ประกันสังคมของคนที่เคยทำงานประจำ เคยส่งประกันสังคมมาก่อน และต้องการความคุ้มครองต่อเนื่อง ประกันสังคม มาตรา 40 คือ ประกันสังคมสำหรับแรงงานนอกระบบ หรือผู้ที่ต้องการทำประกันสังคม ไม่เคยทำมาก่อน ต้องมีอายุ 15-60 ปี
ประกันสังคม มาตรา 33 39 และ 40 ต่างกันอย่างไร โดยหลักๆแล้วที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ มาตรา 33 (ภาคบังคับ) สำหรับพนักงานเอกชนทั่วไป มาตรา 39 (ภาคสมัครใจ) สำหรับผู้ที่ ไม่ทำงานประจำแล้ว อยากส่งเองต่อ มาตา 40 (ภาคสมัครใจ) สำหรับแรงงานนอกระบบ, อาชีพอิสระ โดยหลักๆแล้วที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ มาตรา 33 (ภาคบังคับ) สำหรับพนักงานเอกชนทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.