ประกัน สังคม มาตรา 39 กับ 40 ต่าง กัน อย่างไร?

มาตรา 39 มีสทธิเข้ารับการรักษาตามหลักเกณฑ์ประกันสังคม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และยังได้รับสิทธิตรวจสุภาพประจำปีอีกด้วย. มาตรา 40 ทดแทนรายได้เมื่อเจ็บป่วยตามหลักเกณฑ์ประกันสังคม ส่วนค่ารักษาพยาบาลสามารถใช้บัตรทอง หรือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค)
สรุปง่าย ๆ ให้เข้าใจ คือ ประกันสังคมมาตรา 39 เหมาะสำหรับผู้ที่เคยทำงานประจำหรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาก่อน เมื่อออกจากงานแล้วยังต้องการคงสภาพความคุ้มครองประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ประกันสังคมมาตรา 40 เหมาะกับผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบที่ไม่เคยทำประกันสังคมมาก่อนและต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ประกันสังคม มาตรา 33 39 และ 40 ต่างกันอย่างไร โดยหลักๆแล้วที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ มาตรา 33 (ภาคบังคับ) สำหรับพนักงานเอกชนทั่วไป มาตรา 39 (ภาคสมัครใจ) สำหรับผู้ที่ ไม่ทำงานประจำแล้ว อยากส่งเองต่อ มาตา 40 (ภาคสมัครใจ) สำหรับแรงงานนอกระบบ, อาชีพอิสระ โดยหลักๆแล้วที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ มาตรา 33 (ภาคบังคับ) สำหรับพนักงานเอกชนทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.