ยื่น ทบทวน สิทธิ์ เยียวยา 40 ทํา อย่างไร?

ประกันสังคม ชี้แจงการยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา39 และมาตรา 40 ที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวในการยื่นทบทวนสิทธิ ยื่นทบทวนสิทธิผู้ประกันตนม. 33-39 – 40 เริ่ม 1 ก.ย.นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.