บูชา ร.5 ดี อย่างไร?

บูชารูป ร.5 ดีอย่างไร ฮวงจุ้ย มีผู้ใหญ่ที่ผมเคารพ แนะนำว่าควรเคารพบูชารูปร.5 จะเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.