การ รักษา ศีล 5 มี ผล ต่อ ตนเอง อย่างไร?

การรักษาศีลยังช่วยยกระดับจิตใจและก่อให้เกิดอานิสงส์ขึ้นอีกมากมาย โดยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่รักษาศีล 5 ได้นั้นจะทำให้ทำให้อายุยืน ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน หากมีทรัพย์สมบัติก็จะปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย ไม่มีใครมาเบียดเบียนทำลายได้ พูดอะไรก็มีแต่คนเคารพเชื่อถือ คำพูดมีเสน่ห์ด้วยสัตย์ด้วยศีล มีสติปัญญาดี เฉลียวฉลาด ผู้มีศีลเป็นผู้ปลูกและส่งเสริมความสุขให้คนอื่น มีแต่ความอบอุ่นไม่ระแวงสงสัย หากมีครอบครัวก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ไม่มีใครจ้องจะทำร้ายทำลายได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.