อาหาร หมู่ ที่ 5 มี ประโยชน์ อย่างไร?

อาหาร 5 หมู่ประเภทแรกได้แก่ “โปรตีน” ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหมู, วัว, ไก่, ปลา, ไข่ไก่ ตลอดไปจนถึงถั่วเม็ดแห้งต่าง ๆ ซึ่งอาหารหลัก 5 หมู่ในหมวดโปรตีนนั้นจะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต มีส่วนช่วยในการสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อต่าง ๆ และเป็นสารอาหารที่เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ ควบคุมการทำงานของระบบย่อย การหายใจ ตลอดไปจนถึงการดูซึมนั่นเอง
อาหารหมู่ที่ 5 : ไขมัน

  • ป้องกันไม่ให้อวัยวะภายในร่างกายบาดเจ็บ
  • ให้พลังงาน และมอบความอบอุ่น ทำให้ร่างกาย ดึงพลังงานมาใช้ในยามจำเป็น
  • ทำหน้าที่ช่วยดูดซึมวิตามินชนิดที่ละลายในไขมัน เพื่อนำไปเสริมสร้างการทำงานของร่างกาย
  • สารอาหาร 5 หมู่ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ หากขาดสารอาหารตัวใดตัวหนึ่งไป ร่างกายก็จะเกิดความผิดปกติได้ ซึ่งได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.