พลเรือเอกสงัด ชะลออยู่ มีบทบาทในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 อย่างไร?

พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ เป็นนายทหารที่มีบทบาทอย่างสูงในทาง การเมือง โดยเฉพาะหลัง เหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ด้วยการเป็นทั้งผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการทหารสูงสุด และเป็นผู้นำในการ รัฐประหาร ถึง 2 ครั้ง คือในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 และ 20 ตุลาคม 2520 จนได้รับ ฉายา ว่า ‘บิ๊กจอวส์’ หรือ ‘จอวส์ใหญ่’ ถึงแก่อนิจกรรมด้วยอาการหัวใจวาย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอแกลง จังหวัดระยอง รวมอายุได้ 65 ปี 264 วัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.