สัมผัส ที่ 6 เกิด ขึ้น ได้ อย่างไร?

สัมผัสที่หก (อังกฤษ: Sixth Sense หรือ Extrasensory perception; ตัวย่อ: ESP) เป็นความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลที่ยังไม่มีข้อพิสูจน์แน่ชัด แต่จะหมายถึง บุคคลที่สามารถรับรู้ข้อมูลเหนือจากสัมผัสปกติทั้งห้า คือ การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรับรส และการสัมผัส ส่วนใหญ่ จะหมายถึงการ ติดต่อกับวิญญาณของคนตาย หรือ การรับรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published.