น้ํา มัน เบนซิน 91 กับ 95 ต่าง กัน อย่างไร?

น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร? · น้ำมันเบนซิน 95 (Gasoline 95) คือ น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ที่มีค่าออกเทน 95 (RON95) / เบนซินบริสุทธิ์ที่มีเอทานอล 0% · แก๊สโซฮอล์ 91 (อี 10) (Gasohol 91: E10) คือ น้ำมันเบนซินธรรมดาไร้สารตะกั่ว ที่มีค่าออกเทน 91 (RON91) ผสมกับเอทานอล 10%
น้ำมันเบนเซน 95 จะมี ความต้านทานการจุดระเบิดมากกว่า น้ำมันเบนซิน 91 นั่นเอง อย่างไรก็ตามเครื่องยนต์แต่ละแบบจะมีข้อกำหนดอยู่ครับว่าต้องการค่า ออกเทน เท่าไร เราควรเติมน้ำมันให้เหมาะสมกับค่าออกเทนที่เค้ากำหนดมานะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.