วิตามินซี bio c กับ buffered c ต่างกัน อย่างไร?

โดยสรุปแล้วผลของการใช้วิตามินซีทั้งสองรูปแบบไม่มีความแตกต่างกันในแง่ของระดับยาในกระแสเลือดอย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าจะรับประทาน Bio C 1000 mg หรือ Buffered C 500 mg เนื่องจาก Buffered C อาศัยการค่อยๆปลดปล่อยตัวยาช้าๆในการช่วยให้การดูดซึมเพิ่มขึ้นได้เทียบเท่ากับ 1000 mg แต่ Buffered C มีคุณสมบัติไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร
ความแตกต่างระหว่าง Bio C และ Buffered C Bio C ประกอบด้วย vitamin C ในรูป ascorbyl palmitate, calcium ascorbate, magnesium ascorbate, ascorbinate acid และมี bioflavonoid

Leave a Reply

Your email address will not be published.