bitcoin คืออะไร มีข้อดี และข้อเสีย อย่างไร?

เป็นเงินดิจิตอล 100 % จับต้องไม่ได้ ไม่มีองค์กรใด หรือ มีรัฐบาล มาคอยควบคุมกำกับมูลค่าของมันไม่ได้ตกอยู่ในการควบคุมของรัฐบาล ถือว่าเราเป็นเจ้าของเงินอย่างแท้จริง มีมูลค่าสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการมากขึ้น ในขณะที่จำนวนบิทคอยน์เท่าเดิม เสียค่าธรรมเนียมน้อยมากๆ การทำธุรกรรมไม่จำเป็นต้องผ่านธนาคารไม่ต้องมีบัญชีธนาคาร
Bitcoin ได้ชื่อว่าเป็นสกุลเงินดิจิทัล หรือ เงินเสมือนที่ผู้ใช้ไม่สามารถจับต้องได้อย่างสิ้นเชิง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นของเงินออนไลน์ที่สามารถนำมาใช้เก็บรักษา โอนมูลค่า หรือชำระราคาไ้ด้เหมือนเงินปกติทั่วไป แต่ด้วยการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาใช้ ทำให้ Bitcoin ยังมีคุณสมบัติเฉพาะตัวอีกหลายประการที่เงินออนไลน์ (Online Cash) อื่น ๆ ไม่สามารถทำได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.