การ ทำ cpr ควร ทำ ด้วย อัตรา อย่างไร?

ควรทำ CPR ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าทีมแพทย์ หรือหน่วยกู้ภัยจะมา หากคุณไม่เคยเข้ารับการฝึกทำ CPR มาก่อน ให้กดหน้าอกเพียงอย่างเดียวไปเรื่อยๆ หากคุณเคยทำ CPR แล้ว อาจกดหน้าอกสลับกับการเป่าปากช่วยหายใจได้ โดยกดหน้าอก 30 ครั้ง สลับมาเป่าปากช่วยหายใจ 2 ครั้ง
การทำ CPR ควรทำด้วยอัตราอย่างไร answer choices เป่าปาก 1 ครั้ง กดหน้าอก 5 ครั้ง เป่าปาก 2 ครั้ง กดหน้าอก 15 ครั้ง เป่าปาก 4 ครั้ง กดหน้าอก 60 ครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.