การ ทํา cpr ควร ทํา ด้วย อัตรา อย่างไร?

เริ่มทำการกดหน้าอก โดยจับผู้ป่วยนอนหงาย นั่งคุกเข่าข้างผู้ป่วย วางสันมือข้างหนึ่งตรงครึ่งล่างกระดูกหน้าอก (ตำแหน่งตรงกลางระหว่างหน้าอก ระดับเดียวกับหัวนมพอดี) และวางมืออีกข้างทับประสานกันไว้ เริ่มการกดหน้าอกด้วยความลึกอย่างน้อย 5 เซนติเมตร ในอัตราเร็ว 100-120 ครั้งต่อนาที สามารถปั๊มหัวใจตามจังหวะเพลง “สุขกันเถอะเรา”
Q. การทำ CPR ควรทำในเวลากี่นาทีเพื่อให้ ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้เพียงพอ answer choices 1-2 มิลลิวินาที 3-4 นาที 5-6 กิโลวินาที

Leave a Reply

Your email address will not be published.