วิตามิน d กับ d3 ต่าง กัน อย่างไร?

ความแตกต่างของ Vitamin D2 และ vitamin D3 คือ Vitamin D2 ได้จากพืชและยีสต์ ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ แต่ร่างกายสามารถสังเคราะห์ vitamin D3 ได้เองที่ผิวหนังเมื่อสัมผัสแสงแดด UVB ทั้ง vitamin D2 และ vitamin D3 เป็น prohormone ที่ยังไม่มีฤทธิ์ในการรักษาจนกว่าจะผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงได้เป็น 25-hydroxyvitamin D [25(

Leave a Reply

Your email address will not be published.