หาก เข็ม วัด อุณหภูมิ สูง จนถึง ตัว h หมายความ ว่า อย่างไร?

แบบเข็ม – เมื่อเข็มวัดชี้สูงเกินกว่ากึ่งกลางมากๆ หรือสูงขึ้นเรื่อยๆ ไปจนใกล้ H แสดงว่าความร้อนขึ้น แบบไฟเตือน – ไปเตือนเป็นสีแดง ไฟกระพริบถี่ๆ แบบไฟดิจิตอล และ OBDII – อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิที่รถวิ่งปกติ เช่น วิ่งไปแตะ 90 กว่าองศาเซลเซียสแล้วไม่ลด ก็เริ่มไม่น่าไว้วางใจแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published.