เอดส์ กับ hiv ต่าง กัน อย่างไร?

HIV คือ เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิด โรคเอดส์ (AIDS) ซึ่งย่อมาจาก Acquired Immune Deficiency Syndrome ซึ่งเชื้อไวรัส HIV และโรคเอดส์ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ผู้ติดเชื้อไวรัส HIV ไม่จำเป็นต้องเป็นโรคเอดส์เสมอไป ถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม.
เชื้อ HIV : เป็นเชื้อไวรัสที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของคน เป็นสาเหตุทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องถ้าไม่รีบรักษาจะทำให้ป่วยเป็นโรคเอดส์ได้ โรคเอดส์ : การติดเชื้อ HIV ในระยะสุดท้าย โดยระบบภูมิคุ้มกันถูกทำลายจนไม่สามารถต้านทานโรคต่างๆ ได้แล้ว
“เอชไอวี” กับ “เอดส์” แตกต่างกัน เอชไอวี เป็นเชื้อไวรัส ส่วน เอดส์ คือ กลุ่มอาการของการติดเชื้อโรคแทรกซ้อน

Leave a Reply

Your email address will not be published.