เครื่องซักผ้า lg ขึ้น de แก้ไข อย่างไร?

DE = เซ็นเซอร์ฝาถังเกิดปัญหา หรือไม่ได้ทำการปิดฝาถังเครื่องซักผ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published.