ไขควง phillips มี ลักษณะ อย่างไร?

PHILLIPS : ปากสี่แฉกมาตรฐาน ตรงจุดตัดของร่องแฉกมีความโค้งมน ป้องกันการใช้แรงบิดสูงเกินไป FREARSON : ปากสี่แฉกที่บริเวณจุดตัดของร่องแฉกจะมีความมนน้อยกว่าแบบ PHILLIPS. JIS – JAPANESE INDUSTRY STANDARD : ปากสี่แฉกมาตรฐานญี่ปุ่น ออกแบบให้ไม่หลุดออกจากสกรูแม้จะไขด้วยค่าแรงบิดสูง

Leave a Reply

Your email address will not be published.