สติ๊กเกอร์ pp กับ pvc ต่าง กัน อย่างไร?

สรุปความแตกต่างของสติ๊กเกอร์ PP กับ PVC ว่าแตกต่างกันอย่างไร สติ๊กเกอร์ PP : มีความเรียบและสวยกว่า กันน้ำได้ดีกว่า สติ๊กเกอร์ PVC และทนความร้อนได้ดีกว่าสติ๊กเกอร์ PVC ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส สติ๊กเกอร์ PVC : กันน้ำได้ แต่ไม่มีประสิทธิภาพเท่า สติ๊กเกอร์ PP และทนความร้อนได้น้อยกว่า ที่อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส

How you can identify PVC and PP plastic materials?

PP, pet, PVC three materials relatively close from the appearance, more difficult in practice to distinguish between the three. Plastic box manufacturers to recommend a method for the identification of the three now that burning identification method: Take a small amount of material to ignite, observe the combustion, the flame status, and the smell from ]

What is PVC pipe typically used for?

 • Siding and Windows. Vinyl helps produce siding and window frames that are extremely durable,affordable,and help conserve energy when heating and cooling homes.
 • Wiring and Cables. Vinyl is able to withstand tough conditions behind building walls – such as exposure to changing temperatures and dampness – for the life of the building.
 • Water Pipes.
 • What is the difference between polypropylene and PVC?

  natural PVC, without added plasticizers, is hard and brittle. Polypropylene is naturally flexible and very tough. It will stretch and deform but not break. Items like garden chairs can be molded with polypropylene and will last for years, but the same article in PVC would be very short lived. PVC is dissolved by solvents like acetone and MEK.

  You might be interested:  ก่อน ไป ฉีด วัคซีน เตรียมตัว อย่างไร?

  What does the PVC stand for as in PVC pipe?

  You’re probably familiar with PVC pipe. It’s the white plastic pipe commonly used for plumbing and drainage. PVC stands for polyvinyl chloride, and it’s become a common replacement for metal piping. PVC’s strength, durability, easy installation, and low cost have made it one of the most widely used plastics in the world.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.