คอยล์ rpm 0.4 กับ 0.6 ต่าง กัน อย่างไร?

คอยล์ RPM 0.6 ohm Triple Coil คอยล์ Ni-Cr กึ่ง Direct Lung ฟิลสูบแบบอั้นๆ รีดกลิ่นและนิคโคตินได้ดีกว่า 0.4 ทำควันได้ระดับกลางๆ รูลมเล็ก กำลังไฟควรใช้ 20-25w กำลังดี เหมาสำหรับคนที่ชอบใช้น้ำยาซอลนิค ควันหนาๆ คอยล์ 0.6 สามารถใช้น้ำยาฟรีเบสได้เช่นกัน สามารถใช้น้ำยาซอลนิค นิคสูงๆได้ สั่งซื้อ คอยล์ SMOK RPM 0.6.

Leave a Reply

Your email address will not be published.