ส่ง ภาพ สอบ shutterstock อย่างไร ให้ ผ่าน?

ส่งภาพขนาด 100% ไปเท่านั้น (บันทึกภาพที่ระดับ 12 เท่านั้น) อย่าลด หรือ เพิ่มขนาดภาพ ไม่ว่าคุณจะใช้กล้องถ่ายภาพแบบใด ถ้าขนาดภาพของคุณเกินจาก 4 ล้านพิกเซลแล้วก็ถือว่าใช้ได้ ไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มขนาดของภาพให้ใหญ่ขึ้นแต่อย่างใด ภาพสองภาพที่มีเนื้อหาและคุณภาพตรงตามกฎเกณฑ์ของ Shutterstock ภาพหนึ่งมีขนาด 6 ล้านพิกเซล อีกภาพ

Why is Shutterstock so expensive?

– Pixabay – Unsplash – Getty Images – Pixels – Life of pix

Does Shutterstock really work?

The claim by Shutterstock is that they have millions of images and videos for you to choose from, depending on what your needs are. They also say that you can upload your photos, images, and videos and they’ll add it to their collection so that you can make money from your work.

Is Shutterstock worth it?

Yet, if you are building a basket of high-risk stocks, where gains from a few of them could make up the losses from the bulk of them, then CLOV stock may be worth diving into today. Among the former short squeeze plays that made big moves in 2021, Clover is in a relatively better place.

Does Shutterstock cost money?

Uploading images to a stock photography house like Shutterstock is easy, free, and can be quite profitable over time. When you contribute to Shutterstock, you still retain the copyright to your creations, and you receive a royalty whenever a subscriber downloads one of your photos.

Leave a Reply

Your email address will not be published.