โปรแกรม sketchup มี ความ สามารถ อย่างไร?

SketchUp เป็นโปรแกรมสร้างโมเดล 3 มิติ ซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้งานง่าย สามารถใช้งานร่วมกับ Google Map เพื่อสร้างโมเดลอาคาร โชว์ภาพตัดขวางของโมเดล อีกทั้งยังจำลองการแสดง แสง เงา ตามวันที่ และเวลาจริงได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถโชว์มุมมองต่าง ๆ ของโมเดลเป็น แอนิเมชั่น
ทำให้เจ้าของบ้าน หรืออาคาร เห็นภาพ และเข้าใจถึงงานก่อสร้างที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี SketchUp เอง ยังไม่สามารถทำงานได้ครอบคลุมทั้งกระบวนการ การออกแบบได้ แต่เนื่องจาก SketchUp เปิดช่องทางให้ ผู้ใช้งานสามารถพัฒนาชุดคำสั่งหรือโปรแกรมเสริมได้เอง ดังนั้นจึงมีผู้พัฒนา โปรแกรมเสริม หรือ ปลั๊กอินเพื่องานต่าง ๆ ออกมามากมาย

How to use SketchUp for beginners?

 • Styles: SketchUp for Web includes many preset styles.
 • Materials: SketchUp for Web also includes many preset materials,but you can’t edit or create new materials.
 • Keyboard shortcuts: SketchUp for Web shares functionality with your web browser.
 • Extensions: Extensions are Ruby scripts that add functionality to SketchUp.
 • How to set up SketchUp?

 • In the Layers panel,click the Add New Layer button (the plus sign).
 • Double-click the new layer’s name to open the name for editing or select it and press Enter,as shown in the following figure (as the panel appears in Mac OS
 • Type a name for the layer and press Enter.
 • Why is SketchUp not free anymore?

 • Why is SketchUp not free anymore?
 • Is SketchUp free good?
 • What SketchUp version is free?
 • Is SketchUp owned by Google?
 • What is the difference between SketchUp free and pro?
 • How much is SketchUp Pro 2020?
 • How do I get SketchUp Pro for free?
 • How much does SketchUp cost?
 • Is SketchUp a CAD program?
 • How does SketchUp free work?
 • Is SketchUp worth it?

  SketchUp has had notes and dimensions for a while, making it easy to use it for 2d output. With Pro, SketchUp is a bona fide credible tool for design development and documentation. The thing that has always made SketchUp stand out is ease of use and intuitiveness.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.